آخرین اخبار ، اطلاعیه ها ، گزارشات فعالیتهای انجمن و .....

لیست تفاوت قیمت داروهای تحت پوشش بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی

تا تاریخ 20/12/88

آخرین تغیرات با رنگ قرمز نمایش داده شده است .

 

کد دارو

نام دارو

شکل دارو

خدمات درمانی

تامین اجتماعی

تاریخ تغییر قیمت

00025

آدلت کلد

 

۱۵۵

 (19/9/88)

155

(5/9/88)

 

00008

استامینوفن

Supp325mg

800

800

20/8/88

00006

استامینوفن

Ped.supp 125mg

750

750

20/8/88

0007

استامینوفن

قرص 325

120

(19/9/88)

120

 (5/9/88)

 

00004

استامینوفن

شربت 60ml

۵۵۰۰

 (19/9/88)

5500

 (5/9/88)

 

02012

استامینوفن

قرص 500mg

۱۵۰

 (19/9/88)

150

 (5/9/88)

 

00003

استامینوفن

قطره 100mg/ml

4800

4800

24/10/88

00012

استازولامید

Inj 500mg

72000

57000

1/12/88

00016

استیل سیستئین

Inj 200mg/ml

48000

60300

1/12/88

02406

ALENDRONATE

قرص 70MG

1000

2000

3/9/88

00047

    آلومینیوم  mg

شربت

8000 

  7400

 

00027

آلبومین 50ml   20%

تزریقی

460000

550000

 

01099

آنتی دی ایمیون گلوبولین

تزریقی 300mcg

510000

15/11/88

550000

1/10/88

 

00098

آنتی هیستامین دکونژستان

قرص

260

15/11/88

130

3/12/88

 

00096

آنتی هموروئید

Rectal oint

7000

7000

20/8/88

01736

آرسو دی اکسی کولیک

کپسول 250

2450

2250

3/3/88

00017

Acitretin

کپسول 10Mg

9800

9800

9/8/88

00018

Acitretin

کپسول 25mg

22000

20000

4/11/88

06523

آموکسی سیلین

Susp 200mg/5ml for

7200

7200

9/6/88

00057

آمینواسید 5%

تزریقی

78700

78700

9/8/88

00064

آمیودارون

تزریقی

12500

1/12/88

12500

11/12/88

 

00105

Artificial tears

قطره استریل چشمی

4300

3500

1/12/88

00121

آتروپین سولفات

قطره استریل چشمی 1%

10000

5500

4/8/88

00118

آتروپین سولفات

قطره استریل چشمی 0/5%

7000

3700

4/8/88

01334

باریم سولفات

ساشه

18000

18000

19/8/88

00184

بوسرلین( سوپرفکت)

Nasal spray

468000

498700

 

04684

بکلومتازون دی پروپیونات

اسپری 250mcg/dose

65000

65000

 

02207

بکلومتازون

اسپری 10mg/container

24500

30000

5/8/88

00133

بکلومتازون

اسپری 50mcg/dose

30000

24500

20/8/88

01405

بکلومتازون

Nasal inhaler 10mg

33000

33000

 

00138

بنزوئیل پروکساید

لوسیون 10%

38640

45870

 

00137

بنزوئیل پروکساید

ژل 10%

45870

44900

 

00139

بنزوئیل پروکساید

ژل 5%

44900

44900

1/3/88

01406

بنزیدامین

محلول0/15%(120ml)

9000

4900

3/3/88

02027

بنزیدامین

Oral  top sol

0

0

9/8/88

01930      

برینزولامید( آزوپت)

سوسپانسیون چشمی  1%

133000

20/12/88

133000

4/12/88

 

01888

بوسپیرون

قرص  mg   5

180

190

 

00159

بتامتازون

لوسیون 0.1%

5000

5000

20/8/88

00162

بتانیکول

قرص mg10

1240

1798

18/6/88

00169

بیسموت

قرص 120

525

440

1/12/88

00167

بیزاکودیل

قرص 5

          100

100

5/9/88

00166

بیزاکودیل

Supp10mg

1200

1200

20/8/88

00168

بیزاکودیل

Ped.supp5mg

1000

1000

20/8/88

01402

واکسن BCG

واکسن

70000

80000

 

00283

کلستیرامین

For susp 4g/sachet

3800

2900

24/10/88

00194

کلسیتونین

inj  50iu/ml

10000

6000

19/5/88

02312

کلسیتونین

Inj 100 iu/ml

16000

17180

26/9/88

05975

کتوتیفن

Drop، sol  0.025%

7200

6000

21/4/88

00208

کاربامازپین

قرص mg  200 

260

250

 

01420

کاربامازپین

قرص 400

450

3280

20/7/88

01422

کارنیتین

شربت

10200

10200

9/8/88

00238

سفتریاکسون

Vial 250mg

5700

5700

20/8/88

00239

سفتریاکسون

Vial 500mg

7200

7200

20/8/88

00237

سفتریاکسون

Vial 1g

11000

11000

20/8/88

00233

سفتیزوکسیم

Inj 1g

37000

27000

3/9/88

00234

سفتیزوکسیم

Vial  500mg

20000

15000

20/12/88

07496

سفکسیم

کپسول 400mg

5000

5500

19/8/88

07495

سفکسیم

کپسول 200

2500

2800

1/12/88

00303

سیتی کولین

تزریقی

6800

6800

24/10/88

00306

کلماستین

قرص 1mg/ml

220

220

24/10/88

00316

کلوبوتینول

Oral drop60mg/ml

11000

20/12/88

11000

17/12/88

 

00315

کلوبوتینول

قرص 40 MG

290

19/9/88

290

5/9/88

 

00266

کلرامفنیکول

Inj  1g

6000

3500

4/8/88

00279

کلرپرومازین

قرص 25

150

120

1/12/88

02230

کلوتریمازول

واژینال کرم 2%

15400

5500

9/6/88

00324

کلونیدین

قرص

100

19/9/88

100

5/9/88

 

01743

کلوزاپین

قرص 25

400

400

5/9/88

00330

کلوگزاسیلین

Inj 250mg

4200

20/12/88

4200

17/12/88

 

00332

کلوگزاسیلین

تزریقی500mg

6000

20/12/88

6000

17/12/88

 

00309

کلیندامایسین

کپسول mg150

3000

4/10/88

1460

1/10/88

 

01947

کلیندامایسین)بیمارستانی)

تزریقی 300/2ml

10000

10000

09/10/88

00310

کلیندامایسین

Inj 150ml

12300

0

21/9/88

01374

کلیندامایسین

Top sol 1%

25000

20900

20/12/88

01438

کلومی پرامین

قرص 50

580

19/9/88

580

5/9/88

 

00321

کلومی پرامین

قرص 25

330

330

24/10/88

00320

کلومی پرامین

قرص 10

180

19/9/88

180

5/9/88

 

00271

کلروکین فسفات

قرص 150MG

200

19/9/88

200

5/9/88

 

00348

کلچیسین

قرص یک میلی گرمی

400

 ۳۵۰

20/12/88

01452

سیکلوسپورین

Infu 50mg/ml

56000

46000

3/9/88

00372

سیپروهپتادین

قرص10

100

19/9/88

100

5/9/88

 

00356

Contraceptive  HD

قرص

2000

95

 

00357

Contraceptive  LD

قرص

2000

95

 

00223

سفازولین

Inj 250mg

5000

20/12/88

5000

17/12/88

 

00224

سفازولین

Inj 500mg

6000

20/12/88

6000

17/12/88

 

00222

سفازولین

Inj 1g

8500

20/11/88

8500

17/12/88

 

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
وبلاگ خبری انجمن داروسازان تنکابن و رامسر

ایمیل :
anjoman.tonekapharm@gmail.com


تلفن تماس :
54229488 011 فکس 54210520 011

هرگونه بهره برداری با ذکر منبع مجاز میباشد.

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM